Hör av Dig ta kontakt när Du har något som Du vill diskutera ronny.johansson@lerum.se

Publicerat 30 december, 2018 av ronnyjohansson
Kategorier: Politik

Nu med endast två dagar kvar av 2018, så är det möjligt att summera allt som har hänt. På den politiska kartan sett från den kommunala horisonten, så blev det ett hyfsat val för Liberalerna i Lerum. Efter septembervalet så har de politiska partierna ett antal månader att välja olika personer till förtroendeuppdrag. Jag är för egen del mycket stolt att partiet valde mig till en ersättare plats i kommunstyrelsen, som består av 11 ordinarie och 11 ersättare. Liberalerna har två ersättare och en ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Lill Jansson kommunalråd med skolan som ansvarsområde, här ligger också fritid och kultur. Kajsa Räntfors har lång erfarenhet som arkitekt, sitter i samhällsutskottet men också som ersättare i KS och KSAU. Jag själv sitter i omsorgsutskottet.
En riktig stark Liberal riksdagskandit Helena Gellerman från Lerum fick plats i riksdagen, bara att gratulera oss alla i Lerum att vi får en närhet till riksdagen. Helena har haft framträdande uppdrag inom Volvokoncernen, bra att få in någon från den privata industrin med erfarenhet och teknisk utbildning som Civilingenjör. Den politiska karusellen fortsätter på riksplanet in i 2019 med tystnad – utspel, som många av oss inte riktigt förstår.
Den kommunala ekonomin i Lerum kommer att belastas av ökade kostnader, när vi medborgare kräver ökad service eller ny verksamhet. Kommunens huvuduppgifter skola och omsorg är kärnverksamheterna, där måste vi fokusera och ta bort det vi kan nämna som en massa lull-lull. Demokratin måste försvaras varje dag, stort som smått, därför krävs transparens, öppenhet och en uthållighet. Kommer att göra mitt bästa för att vara påläst, få en bred debatt i viktiga kommunala frågor. Ordning o reda i processer görs i ett systematisk kvalité och miljö arbete, som bygger på ständiga förbättringar För att få mer insyn krävs bättre ekonomiska rapporter övertid. Vi har tre stora affärsområden måltid är ett, där vi lagar cirka 9 tusen portioner mat varje dag. Tekniks service som sköter drift och underhåll, park, väg och fastighet. Kommunens verksamhetslokaler har 240 tusen kvadratmeter, kommunens största tillgång, där effektiva processer är en möjlighet till lägre kostnader. Lerums kommun är en stor verksamhet, där många kompetenta medarbetare gör ett viktigt och värdefullt arbete.

Annonser

Beroendet av staten ökar- fel prioritering i budget!

Publicerat 21 september, 2017 av ronnyjohansson
Kategorier: Politik

Det låter bra när informationen om budget satsningar leder till mera i plånboken, men varför måste det komma via bidrag. Varför kan vi inte få det direkt via skatten.
I budgeten görs många felaktiga prioriteringar, när man höjer generella bidrag med motivering att barnfamiljers ekonomi ska stärkas. I ljuset av den retorik som man har använt mot jobbskatteavdragen blir det motsägelsefullt. Varför är det bättre att stärka barnfamiljers ekonomi genom en höjning av bidrag än genom sänkt skatt på arbete?
I stället har regeringen de facto föreslagit höjd skatt på arbete (även om förslaget senare drogs tillbaka efter att de borgerliga partierna hotat med misstroende). Det är samma röda tråd som i fråga av pensionerna: Man vill göra medborgarna mer beroende av staten.

Även om satsningarna hade varit alltigenom bra är tidpunkten högst tveksam. Det finns en poäng i att satsa under lågkonjunktur för att få igång ekonomin och att sedan spara inför sämre tider när det råder högkonjunktur. Regeringen gör tvärtom och eldar på ekonomin under rådande högkonjunktur i stället för att tänka mer långsiktigt. Detta har kritiserats av ett flertal sakkunniga, bland annat Nordeas chefsekonom Torbjörn Isaksson som hävdar att det finns en uppenbar risk för en ordentlig baksmälla efter ett rejält party (TT 20/9).

Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna, lyfter fram att utgiftsökningen med 40 miljarder kronor är den största sedan 1990-talets budgetsanering och att något liknande inte har förekommit annat än år 2010, då Sverige befann sig i djup lågkonjunktur (DN 19/9).

Emil Källström (C) varnar för att en stor del av reformutrymmet bygger på regeringens egna kalkyler som ingen annan delar och hänvisar till prognoser från bland annat Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket (Affärsvärlden 20/9).

Det allvarliga tonläget från C och L är befogat men det står i kontrast till den passivitet som visas när de inte vill lägga en gemensam alliansbudget. Varför nöja sig med att varna för överhettning och sedan luta sig tillbaka och låta regeringens budget passera?
Alliansen behövs. Tack vare en sammansvetsad politik på centrala områden och en gemensam uppfattning i regeringsfrågan kunde man vinna, inte bara ett, utan två val i följd. Det var sannerligen extraordinärt. Äntligen motbevisades den härskande socialdemokratiska sentensen om borgerlighetens regeringsoduglighet. Inte konstigt att Socialdemokraterna flörtar med delar av Alliansen; en splittrad allians innebär ett säkrat socialdemokratiskt maktinnehav.

För det demokratiska systemets fortlevnad krävs såväl ideologisk mångfald som en reell opposition. Utan en stark motpol, som både vill och kan opponera, imploderar systemet. Av erfarenheter från Europa vet vi dessutom att extremistpartier börjar växa på flankerna när de stora maktpartierna trängs i mitten eller missköter sitt uppdrag.

Att bry sig!

Publicerat 18 september, 2017 av ronnyjohansson
Kategorier: Politik

Klart att politiken skall få förtjänsten när det går bra och kritiken om det inte går bra. Det som oroar är fokus bristen på att utveckla kärnverksamheten i kommunerna, där mest sifferexercisen råder.Utöver kommuner så finns landsting/regioner och statlig verksamhet,där insynen är liten. Vi läser om sjukvårdens ytterligheter där Karolinska sjukhuset har tecknat någon slags ramavtal, där siffror säger att byta en vattenkran, så gäller ett belopp på över 100 tusen kronor plus några andra hisnande exempel. Kritiskt läsande så kan man fundera på vad detta betyder är det sant eller falsk, så på något sätt borde alla ramavtal alla fakturor och avtal som görs av offentlig verksamhet vara helt transparenta och synliga för allmänheten.
Vi läser från Nacka om köp av bostadsrätter för att lösa en eller tre familjer med samme man, till orimliga kostnader. Exempel finns inom de flesta verksamheter, men det är helt ok att olika saker går fel, däremot måste alla delar åtgärdas och ges vägledning men också utkräva ansvar för tokigheter.
Politiken är som jag ser det i informations underläge om tjänstemännen inte har kompetens eller känsla för att hushålla och hantera skattebetalarnas pengar.

Vilken tjänsteman har ansvaret för ramavtalet på Karolinska och vilken tjänsteman köper i Nacka, vem tar ansvar för skattebetalarnas pengar?
Om vi går till vår egen kommun, så finns en hel del o göra inte minst i en bättre politiks styrning av målen och uppdragen för tjänstemännen och därmed förvaltningen. En kommun kan inte bara ha en vision, som ingen kan följa upp, den skall vara tydlig och visa vad medborgarna efterfrågar inte några molnbaserade drömmar. Först o främst hög kvalité i kärnverksamheterna till rimliga kostnader med fokus på förbättringar och engagerade medarbetare. Har vi över 10 procent sjukskrivna i någon verksamhet, så är det inte bara ett problem det är en risk i verksamhetens kvalité.

Sektorer och en förvaltning, så ser det ut i Lerum. Vi har en nämnd kommunstyrelsen som bestämmer allt, 11 personer. Kommunens största tillgång är fastigheter värderade till över 2 miljarder, var finns dessa registrerade och på vilket sätt kan politiken följa upp hur dessa värden förvaltas på rätt sätt? Vill påstå att det inte är någon större kontroll, betyder inte att detta inte sköts, men ingen politiker har direkt insyn eller inflytande. https://www.lerum.se/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation/Forvaltning/Samhallsbyggande/Serviceenheten/

Det finns många viktiga delar där det krävs flera, som vill bli politiker. Det behövs tjänstemän o chefer, som kan utveckla Lerums Kommun.

Vem gör vad?

Publicerat 10 september, 2017 av ronnyjohansson
Kategorier: Politik

Skatteutjämning
Känns när man hör det som riktigt o viktigt när fattiga kommuner får från de som har det lite bättre. Självklart så går tanken till kommuner med stor utflyttning och de behov som måste lösas trots att inkomsterna minskar. Malmö och Göteborg är efter Stockholm våra storstäder, där ingen kunde drömma att dessa två städer får miljarder i bidrag framförallt ifrån Stockholmskommuner. Detta känns lite skamligt och hur kan det ha gått så illa att dessa tillväxtorter inte klarat av ett samhällsbygge utan behöver ekonomiskt stöd.

Västlänken på vilket sätt skulle den knyta ihop Göteborg och underlätta för oss som bor i kranskommunerna, där huvuddelen av den yrkesverksamma befolkningen pendlar. Målet är att bilen skall ersättas med kollektivtrafik. Hur skall det gå till när vi alla skall åka kollektivt, kapaciteten räcker inte till dessutom så behövs ett antal byten, som gör restiderna så långa att första valet blir bil. Har politiken sysslat med annat än att lösa de uppgifter man är satt att sköta? Har tjänstemännen inte haft tillräcklig kunskap i samverkan med politiken? Har ett bostadsområde 70 procent av befolkningen arbetslösa, som inte har ett arbete att gå till, så är det mycket akut att arbeta med dessa frågor.

Regeringen tror inte på fri företagsamhet inom välfärdssektorn, där regelsystem införs som gör det omöjligt för mindre företag att utvecklas. Är det någonstans vi behöver ha in mindre entreprenörer, så är det inom denna servicenäring, som kan ge oss bra välfärdstjänster till låga kostnader. Skatte hets mot mindre företag, skadar tron på att äga o driva små företag, som är grunden för utveckling. http://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/lie-over-skanska-valfardsforetagare-/

Arbetsmarknadens parter har stort ansvar, där hamnen i Göteborg idag är ett bevis på att några få skyddade personer av ett fackföreningshaveri, kommer att skada hela Västsveriges ekonomi för lång tid. Jämbördiga parter och sunt förnuft i ett bra regelverk har fört både samhälle och företagen framåt, hanteringen av hamnkonflikten i Göteborg är en katastrof för samarbete.

Förtroendevalda har fått sitt uppdrag av medborgarna?
Kommunens huvuduppgift är att leverera omsorg, skola och utbildning i en bra o trygg samhällsmiljö. Kommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar inte minst då bostäder, då nya familjer flyttar in, som till stor del saknar arbete. Har kommunerna rätt redovisningsrutiner för att följa upp vad som händer eller blir det överraskningar när notan skall betalas. Effektiv kostnadsstyrning kräver att alla som kan påverka kostnad och intäkter, direkt i sin dator har färska uppgifter om det som händer i sin verksamhet. Just nu finns så många osäkra riktningar, där hundratalsmiljoner finns i kostnadsmassan, som kan förändra inte minst Lerums ekonomi till det sämre.
2018 års kommunval är viktigt för medborgarna, där de lokala frågorna och en framgångsrik drift av kommunens huvuduppgifter har större betydelse än den ideologiska partipolitiken.
En ekonomi i balans, en redovisning, som gör att man ser vad som händer är förutsättningarna för framgång. Jag kommer helt att fokusera på kommunens kärnverksamhet, där ligger utmaningarna.
Vi har en enda nämnd kommunstyrelsen som består av 11 ordinarie ledamöter, så partiarbetet är viktigt för att få frågorna belysta och debatterade.

Aktiv eller passiv demokrati?

Publicerat 27 juli, 2017 av ronnyjohansson
Kategorier: Politik

 

 

Varför är det så här?  En bråkdel av oss medborgare är medlem i ett politiskt parti, detta betyder att rekryteringsbasen för viktiga politiska uppdrag är begränsad. Inför alla val så har de politiska partiernas styrelser och valberedning ett stort ansvar så att den representativa demokratin fungerar, därför krävs företrädare som kan hantera svåra o viktiga områden. Politiken har tre nivåer, som egentligen är tre öar riks, region och kommun, med helt olika ansvarsområden. Politiken skall ge uppdrag sätta målen, tjänstemannaorganisationen har att se till att man genomför de uppdrag som är skissade från politiken. Det är så viktigt att det finns rätt kompetenser på medarbetarna för att kunna genomföra uppdragen. Från den erfarenhet jag fått under åren i Lerums Kommun, så är det tveksamt att alla chefer har rätt kunskap för att leda kärnverksamheter i den kommunala förvaltningen. Det känns inte, som man har full fokus på kompetens när man anställer medarbetare.

Outsourcing av it-tjänster i kommuner. Här finns en rapport att fundera kring. https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27419.pdf Hur ser det ut i Lerums Kommun? IT måste ha en strategisk nivå, där kompetens finns internt för att köpa rätt plattformar program. Uppföljning kan inte göras om man inte har tillräckligt bra IT system, där medarbetare kan följa upp saker i realtid. Vi skall inte hamna i brottslighetens garn, som är rätt lätt att göra.  http://www.expressen.se/ledare/valfarden-ska-inte-goda-brottslighet/

Det som nu sker på riks nivå är inte bra för helheten av politiken. Ansvaret för att långsiktigt se till att Sverige sköts på ett bra sätt både på kort o lång sikt, ligger på regeringen. Regionen är för oss som är lite äldre en hårdvara, där vi skall få sjukvård och mycket annat. Varför syns inte riks och regionpolitiker lokalt, våra företrädare som är valda i region och riks har inte mycket kontakt med oss medborgare mellan valen.

Varför engagera sig? Mitt politiska engagemang startade 2010, precis som det flesta av oss så är det en tillfällighet att man tar steget till någon form av engagemang. I mitt fall var det omsorgen när jag på nära håll såg hur logistiken fungerade eller rättare sagt inte fungerade inom äldreomsorgen.  Intresset o engagemanget har förändrats under dessa år nu med mera fokus på helheten att bygga ett bättre lokalt samhälle, där alla delarna ingår skola, infrastruktur, byggande och omsorg.

Nu i valet 2018 så borde Liberalerna attrahera många flera väljare med tanke på vår politik, frihet och den enskilda människan i centrum i ett socialliberalt program. Hur når vi ut med våra budskap? För min del så ligger all fokus framåt på att arbeta för de medborgare som bor i vår kommun, där jag vill fortsätta att kritiskt granska och arbeta för en bra utveckling och mera verksamhet för pengarna till en högre kvalité.

Varför är trygghet så viktigt. Nästa skrivning handlar om en promenadrunda i centrala hamnen Göteborg.

Lerum vapen.svg Lerums logotyp

Varför blev det en ny symbol.

Vilka huvuduppgifter har kommunen?

Publicerat 16 juli, 2017 av ronnyjohansson
Kategorier: Politik

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/noejda-invanare-aer-effektiva-reklampelare-25469

Nöjda invånare är det den strävan, som skall vara grunden i arbetet i Lerums kommun eller är det så idag? Vad är det som kommuniceras till oss invånare, är det en strävan att kommunen skall bli ledande inom välfärdsuppdraget? Nej detta med välfärd sägs inte så mycket om i marknadsföringen av Lerums Kommun. Vi skall vara den ledande miljökommunen i Sverige, vi har Växtrum några små odlingsplatser i Lerums tätort, dessa delar är en stor del i marknadsföringen av kommunen.

Hämtat från Dagens Samhälle, där man ifrågasätter kopplingen av olika storstilade projekt till kommunernas kärnuppgifter som i många fall är mycket tveksamma.

Den kvardröjande känslan är hursomhelst att denna starka strävan efter att vilja attrahera nytt blod till kommunen påminner om abonnemangsföretag som har fantastiska lockerbjudanden till icke-kunder, medan befintliga kunder i bästa fall ombesörjs med vänsterhanden.

Behöver det se ut på detta sätt? Nej, tror inte det. För bortom rubrikerna tycks kommunsektorn i stor utsträckning befolkas av långsiktiga, lågmälda pragmatiker med en mindre löpsedelsvänlig approach, en approach som kanske bäst illustreras av en kommunstyrelseordförande, jag går inte till val på att öka invånarantalet, utan på att göra kommunen till den bästa möjliga för dem som bor där.

Genialt förstås. Nöjda invånare som pratar gott om sin hemkommun är bra ambassadörer och fina reklampelare. Dessutom troligen mer kostnadseffektiva jämfört med alternativa former av marknadsföring.

I detta ljus börjar all god tillväxtpolitik med att sköta det grundläggande välfärdsuppdraget på ett så bra sätt som möjligt. Att man aktivt jobbar med den lokala infrastrukturen, såväl snävt tolkad (exempelvis vägar, bredband, markanvändning) som i bredare bemärkelse (barnomsorg, hälso- och sjukvård, utbildning, vuxenutbildning); liksom att försäkra sig om en god relation till kommunens befintliga företagare, och erbjuder dem snabb, rättssäker handläggning och smidig service lär heller inte skada.

 

Översiktsplanen 2040 under process.

Just nu är en ny kommunal översiktsplan under process. ÖP är ett politiskt styrdokument i samhällsplaneringen för bostadsplanering och mycket annat. Planen är att Översiktsplanen nu under hösten går ut på samråd, sedan skall den tas av kommunfullmäktige under 2018.

Hämtat ur ÖP

Vad vill vi som bor i de olika orterna? Vill vi att 80 procent av all nybyggnation skall vara lägenheter? Drömmen om ett eget litet hus är den borta? Nej allt tyder på att samma dröm finns kvar om ett eget hus. Målet för kollektivtrafiken är att 40 procent skall åka kollektivt, där då forskning säger att det max får vara 400 meter till en busshållplats. De 60 procent av invånarna som kommer att åka bil, skall allt försvåras för denna grupp som är i majoritet för att resa till jobbet? Tror vi inte på att bilarna kan utvecklas?

Underbara framtid en möjlighet?

Utmaningen borde vara att vi fokuserar arbetet i Lerums Kommuns på att vi får den bästa skolan och omsorgen i Västsverige. Lerums Kommun politiker och ledande tjänstemän har en utmaning/uppgift att göra kommunens arbetsplatser attraktiva och tillse att vi har rätt kompetens för att säkerställa en god utveckling för vår kommun.

Valet 2018 närmar sig med stor snabbhet, där de liberala idéerna om frihet borde slå igenom och bli valvinnare, istället för begränsningar, som enbart leder till kollektivistiska lösningar, med skattehöjningar som första punkt.

 

 

 

 

Varför är man politiker i Lerums kommun?

Publicerat 9 juli, 2017 av ronnyjohansson
Kategorier: Politik

 

Nu när sommarens njutningar är här, så är det spännande att låta tankarna sväva fritt och landa lite obekvämt, men också tid för att reflektera om allt gott som finns i vårt samhälle. Varför ser det ser ut på ett visst sätt?  Vad sägs och vad görs? Kan man som fritidspolitiker påverka? Maktkoncentration?

Om vi funderar på hur man skall styra, så är det egentligen ganska enkelt, politiken ger uppdragen och förvaltningen gör jobbet och följer upp. Fungerar styrningen så här? Nej vill jag påstå, då det ofta är tvärtom att förvaltningen kommer med förslagen, som sedan politiken tar ställning till. Behöver inte vara något fel på något sätt, men den politiska viljan får inte komma bort. Det är inte helt lätt att vara med och påverka, när Lerum har en enda förvaltning och en enda nämnd kommunstyrelsen, med 11 ledamöter, som styr allt. Koncentrationen av besluten gör att det finns ett stort behov av transparens och debatt i en sann demokratisk anda, inte i slutna rum med få deltagare. När besluten ligger hos få personer, så finns ett problem att man inte hinner sätta sig in i alla ärenden. Vi alla som har en politisk roll måste läsa på så mycket det går och sätta oss in i alla ärenden som har betydelse. Informationen om ett ärende kan komma sent ibland alltför sent, då en hel del sker på delegation.  Summerat så här långt, det har gått att påverka och få till ändringar i en samverkan.

Utmaningarna är stora både för politikerna, men också lite självanalys behövs i delar av den offentliga verksamhetens organisation och mål o styrning. Hur organiserar man, finns rätt kompetenser finns rätt karriärmöjligheter i kommunen? Lite obekvämt, men att alla chefer sitter på ett ställe i kommunhuset har jag svårt att förstå, visserligen har man en förvaltning.   Vilka verksamheter behöver inte kommunen göra och vilka av dessa kan man ta bort? Klart är att politiken måste anta de utmaningar som alla redan är här och flera kommer.

Hur tillsätter man viktiga chefer, är det på bra kontakter, men inte kompetens?  Hur ser rekryteringen ut rent allmänt i en kommun? http://www.smp.se/vaxjo/kritiserad-polischef-far-nytt-toppjobb/